കേരള ടൂറിസം വകുപ്പിൽ ഡ്രൈവർ ആവാം


കേരള PSC ഷോഫർ ഗ്രേഡ് II റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഷോഫർ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പത്താംക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു . യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 15.09.2021 മുതൽ 20.10.2021 വരെ ഓൺലൈനായി തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : ഷോഫർ ഗ്രേഡ് II
 • വകുപ്പ് : ടൂറിസം
 • ജോലിയുടെ തരം : കേരള സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 367/2021
 • ഒഴിവുകൾ : 08
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • ശമ്പളം : 19,000 രൂപ - 43,600/- (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 15.09.2021
 • അവസാന തീയതി : 20.10.2021

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 15 സെപ്റ്റംബർ 2021
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 20 ഒക്ടോബർ 2021

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:

ഷോഫർ ഗ്രേഡ് II
 • തിരുവനന്തപുരം: 02 (രണ്ട്)
 • എറണാകുളം: 03 (മൂന്ന്)
 • കണ്ണൂർ: 02 (രണ്ട്)
 • കാസർകോട്: 01 (ഒന്ന്)ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:
 • ഷോഫർ ഗ്രേഡ് II : Rs.19,000- Rs.43,600/- (പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി:
 • 18-36 02.01.1985 നും 01.01.2003 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്) ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.
മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായക്കാർക്കും പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കും സാധാരണ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ:
 1. എസ്.എസ്.എൽ.സി.പാസ്സായിരിക്കണം അല്ലങ്കിൽ തത്തുല്യയോഗ്യത
 2. ഡ്രൈവേഴ്സ് ബാഡ്ജും ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചു കൊള്ളൂന്നതും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് വർഷമായി പ്രാബല്യത്തിലുള്ളതുമായ നിലവിലുള്ള സാധുവായ ലൈസെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം
 3. ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാനുള്ള കഴിവ് [ഇത് പി എസ്.സി.നടത്തുന്ന പ്രായോഗിക പരീക്ഷയിലൂടെ("H "ടെസ്റ്റ് അടക്കം ) തെളീക്കേണ്ടതാണ് ]
 4. "H "ടെസ്റ്റിൽ വിജയിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ റോഡ് ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയൊള്ളു

അപേക്ഷാ ഫീസ്:
 • കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ലതിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ:
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ
 • ഡോക്യുമെന്റ് പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:

ഷോഫർ ഗ്രേഡ് II - ന് യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. 15 സെപ്റ്റംബർ 2021 മുതൽ 2021 ഒക്ടോബർ 20 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

കേരള PSC ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ:

ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ:
 • ഫോട്ടോ
 • ഒപ്പ്
 • SSLC
 • +2 (തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 • ബിരുദവും മറ്റ് ഉയർന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും
 • Hight in CMആധാർ കാർഡ്
 • മൊബൈൽ നമ്പർ
 • ഇമെയിൽ ഐഡി (ഓപ്ഷണൽ)

വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

മിൽമയിൽ മാനേജ്മെൻറ് ട്രെയിനി ഒഴിവ്

കുടുംബശ്രീയിൽ അവസരം - ടീം ലീഡർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി എഞ്ചിനീയർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഒഴിവുകൾ

 ആരോഗ്യകേരളത്തിൽ അവസരം - സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, ഫാർമസിസ്റ്റ്, കൗൺസിലർ തുടങ്ങി നിരവധി ഒഴിവുകൾ

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.