ശബരിമലയിൽ അവസരം - താത്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നു


ശബരിമലയിൽ കൊല്ല വർഷം 1197 -ലെ മണ്ഡലപൂജ മകരവിളക്ക് അടിയന്തിര ങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് ശബരിമലയിൽ ദിവസ വേതന വ്യവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ഹിന്ദു പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 30.10.2021 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.


ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്
 • തസ്തികയുടെ പേര്: വർക്കർ
 • ജോലിയുടെ തരം : കേരള സർക്കാർ
 • ജോലി സ്ഥലം : പത്തനംതിട്ട - കേരളം
 • ശമ്പളം : 17,000 രൂപ- 37,500/- (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി : ഓഫ്‌ലൈൻ (തപാൽ വഴി)
 • അവസാന തീയതി : 30.10.2021


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 14 സെപ്റ്റംബർ 2021
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 30 ഒക്ടോബർ 2021

പ്രായ പരിധി:
 • അപേക്ഷകർ 18 നും 60 നും മദ്ധ്യേപ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണംഅപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:

വർക്കർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഫോം ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം ഈ ആഫീസിലും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസുകളിലെ നോട്ടീസ് ബോർഡുകളിലും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ എന്ന വെബ് സൈറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാതൃകയിൽ വെള്ളപേപ്പറിൽ 10 രൂപയുടെ ദേവസ്വം സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് തെയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷകൾ 30.09.2021 വൈകുന്നേരം 05.00 മണിക്ക് മുമ്പ്. താഴെ തന്നിട്ടുള്ള അഡ്ഡ്രസിലേക്ക് തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക.

ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ

 • ആറു മാസത്തിനകം എടുത്തിട്ടുള്ള പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ.
 • ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തെളീക്കുന്നതിന് സ്ഥലത്തെ സബ്ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • വയസ്സ് ,മതം എന്നിവ തെളീക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആധാർ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ് ,മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോവിഡ് വാക്സിൻ രണ്ട് ഡോസ് എടുത്തു എന്ന് തെളീക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് , നന്തൻകോട് , തിരുവനന്തപുരം -695003 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്


അപേക്ഷയോടൊപ്പം പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,എന്നിവയുടെ ഒറിജിനലും മറ്റു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശരി പകർപ്പും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്Important Links

Official Notification

Click Here

Application From

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

കേരള ടൂറിസം വകുപ്പിൽ ഡ്രൈവർ ആവാം

വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

മിൽമയിൽ മാനേജ്മെൻറ് ട്രെയിനി ഒഴിവ്

കുടുംബശ്രീയിൽ അവസരം - ടീം ലീഡർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി എഞ്ചിനീയർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഒഴിവുകൾPost a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.