കേരള പി‌എസ്‌സി വിജ്ഞാപനം 2020 - കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക


കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020:
കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കി. പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ യോഗ്യതയുള്ള യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് പി‌എസ്‌സി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

ഓർഗനൈസേഷൻ

കേരള പി.എസ്.സി.

പോസ്റ്റ്

കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ്

തൊഴിൽ തരം

സംസ്ഥാന സർക്കാർ

ഒഴിവുകൾ

06

ജോലിസ്ഥലം

കേരളം

ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്

ഓൺ‌ലൈൻ

അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക

06 ഓഗസ്റ്റ് 2020

അവസാന തീയതി

09 സെപ്റ്റംബർ 2020


യോഗ്യത:
  • +2 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ പാസ്.
  • ടൈപ്പ്റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് (കെജിടിഇ), കമ്പ്യൂട്ടർ വേഡ് പ്രോസസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
  • ടൈപ്പ്റൈറ്റിംഗ് മലയാളത്തിൽ (കെജിടിഇ) ലോവർ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായത്

പ്രായപരിധി:
  • 18-36. 02.01.1984 നും 01.01.2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്) പട്ടികജാതിക്കാർ, പട്ടികവർഗക്കാർ, മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ, വിധവകൾ എന്നിവർക്ക് സാധാരണ ഇളവോടെ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:
  • 20,000 -, 800 45,800

അപേക്ഷാ ഫീസ്:
  • കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം?
നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റിന് നിങ്ങൾ യോഗ്യരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. 2020 ഓഗസ്റ്റ് 06 മുതൽ 2020 സെപ്റ്റംബർ 09 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രധാന ലിങ്കുകൾ

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ 

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം


Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.