തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് വിജ്ഞാപനം 2020 - ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് / ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സ്റ്റാഫ് (എൽ.ജി.എസ്) ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020:
ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് / ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സ്റ്റാഫ് (എൽ.ജി.എസ്)  ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

ഓർഗനൈസേഷൻ

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്

പോസ്റ്റ്

ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് / ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സ്റ്റാഫ് (എൽജിഎസ്)

തൊഴിൽ തരം

കേരള സർക്കാർ

റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം

നേരിട്ടുള്ള നിയമനം

ഒഴിവുകൾ

18

ജോലിസ്ഥലം

കേരളം

ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്

ഓഫ്‌ലൈൻ

അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക

11 ഓഗസ്റ്റ് 2020

അവസാന തീയതി

18 സെപ്റ്റംബർ 2020


യോഗ്യത:
  • മലയാളം എഴുതുവാനും വഴിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് 
  • സൈക്കിൾ സവാരി അഭികാമ്യം 

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
  • കേരള സർവകലാശാല : 09
  • എം.ജി സർവകലാശാല : 09

പ്രായപരിധി:
  • ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് / ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സ്റ്റാഫ് (എൽജിഎസ്) : 18-36
എസ്‌സി, എസ്ടി, ഒബിസി, പിഡബ്ല്യുഡി, എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള റിസർവ്ഡ് വിഭാഗക്കാർക്ക് സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉയർന്ന പ്രായപരിധി ഇളവ് ലഭിക്കും

അപേക്ഷ ഫീസ്:
  • എസ്‌സി, എസ്ടി, ഒബിസി, പിഡബ്ല്യുഡി : 250 / -
അപേക്ഷ ഫീസ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ തിരുവന്തപുരംത്ത് മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി അപേക്ഷയോടൊപ്പം അയക്കേണ്ടതാണ് 

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം?
നിങ്ങൾ‌ക്ക് താൽ‌പ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ‌, യോഗ്യതയുള്ളവർ‌ യഥാസമയം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോമും വിദ്യാഭാസ യോഗ്യത , വയസ്സ് എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ തന്നിരിക്കുന്ന തപാൽ വിലാസത്തിലേക്ക് 18 സെപ്റ്റംബർ 2020 -നോ അതിനുമുമ്പോ അയച്ചിരിക്കണം 

വിലാസം:
സെക്രട്ടറി, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്, 
നന്തൻകോട്, തിരുവന്തപുരം - 695003 

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 18 സെപ്റ്റംബർ 2020, വൈകുന്നേരം 5.00 


പ്രധാന ലിങ്കുകൾ

Official Notification

Click Here

Application Form

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ 

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം


Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.