പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റൻറ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

പീച്ചി ഗവ. ഫിഷ് സീഡ് ഹാച്ചറിയിലും പീച്ചി ഹാച്ചറി ലൈവ് യൂണിറ്റിലും പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം. 

യോഗ്യത:
 • ഫിഷറീസ് സയൻസ് വിഷയങ്ങളിലോ, ഫിഷറീസ് അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിലോ ബിരുദമോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ വേണം.
 • ഫിഷ് ഹാച്ചറിയിലോ ലൈവ് ഫിഷ് ഫീഡ് യൂണിറ്റിലോ ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന.

ശമ്പളം:
 • 25,000 രൂപ പ്രതിമാസ ശമ്പളം.

പ്രായപരിധി:
   • 18 - 35.

   അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം:
   ബയോഡാറ്റ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുംടെ പകർപ്പ് എന്നിവ തൃശൂർ ഫിഷറീസ്ഡെ പ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് 
   ddftsr@gmail.com ഇ-മെയിലിലോ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിലോ ജൂലൈ 10 വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് മുമ്പ് അയക്കണം.

   ഫോൺ : 0487 241132.

   For Latest Jobs

   Click Here

   തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ 

   Click Here

   Join Job News-Telegram Group

   Click Here   Post a Comment

   0 Comments
   * Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.