ഔഷധിയിൽ മാനേജർ ഒഴിവുകൾ

ഔഷധിയില്‍ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ താത്കാലികമായി ഒരു വർഷത്തേക്ക് താത്കാലികമായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഓർഗനൈസേഷൻ

ഔഷധി

പോസ്റ്റ്

മാനേജർ(പ്രോജക്ട് ആൻഡ് പ്ലാനിങ്)

തൊഴിൽ തരം

കേരള സർക്കാർ

റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം

താൽക്കാലിക റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

ഒഴിവുകൾ

01

അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക

17 ജൂൺ 2020

അവസാന തീയതി

23 ജൂലൈ 2020


യോഗ്യത:
  • എം.ടെക് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് /പ്രൊഡക്ഷൻ എൻജിനീയറിങ്,
  • എം.ബി.എ., മരുന്നു നിർമാണ സ്ഥാപനത്തിലെ അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

പ്രായ പരിധി:
  • 30-45 വയസ്സ്.

ശമ്പളം:
  • 42,500 രൂപ.

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം:
താൽപ്പര്യമുള്ളവർ വയസ്സ് , ജാതി ,വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കോപ്പി സഹിതം അപേക്ഷകൾ 23 ജൂലൈ 2020 , 05.00 PM നു മുൻപായി ഔഷധിയുടെ കുട്ടനെല്ലൂർ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയിൽ ഫോൺ നമ്പർ നിർബന്ധമായും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് 

മാനേജിങ്ങ് ഡയറക്ടർ,
ഔഷധി,കുട്ടനെല്ലൂർ,
തൃശൂർ

എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കണം.

ഫോൺ : 0487 – 2459800
Contact Email : administration@oushadhi.org

പ്രധാന ലിങ്കുകൾ

Official Notification

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

  Click Here  

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ 

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാംPost a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.