കേരള ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 - ഹെൽപ്പർ ഒഴിവുകൾക്കായി ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം

കേരള ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020:
ഹെൽപ്പർ ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പ്.  യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ വായിക്കാം:

ഓർഗനൈസേഷൻ

കേരള ഹൈക്കോടതി

പോസ്റ്റ്

ഹെൽപ്പർ

തൊഴിൽ തരം

കേരള സർക്കാർ

ഒഴിവുകൾ

04

ജോലിസ്ഥലം

കേരളം

ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്

ഓൺ‌ലൈൻ

അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക

23 ജൂലൈ 2020

അവസാന തീയതി

13 ഓഗസ്റ്റ് 2020


യോഗ്യത:
  •  S.S.L.C അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത് / I.T.I സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വ്യാപാരത്തിൽ തത്തുല്യമായത്.
തുല്യ യോഗ്യത അവകാശപ്പെടുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്ഥിരീകരണ സമയത്ത് തുല്യത തെളിയിക്കാൻ പ്രസക്തമായ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഹാജരാക്കും, അത്തരം യോഗ്യത മാത്രമേ ബന്ധപ്പെട്ട യോഗ്യതയ്ക്ക് തുല്യമായി കണക്കാക്കൂ. 2. കഴിവുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല.

പ്രായപരിധി:
  • 02/01/1984 നും 01/01/2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ (രണ്ട് ദിവസവും ഉൾപ്പെടെ) അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹരാണ്.
  • 02/01/1979 നും 01/01/2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ (രണ്ട് ദിവസവും ഉൾപ്പെടെ) അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.
  • 02/01/1981 നും 01/01/2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് (രണ്ട് ദിവസവും ഉൾപ്പെടെ) അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.

ശമ്പളം:
  • Rs. 17,000 / - മുതൽ Rs. 37,500 / -

തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി:
  • എഴുത്ത്  പരീക്ഷ 
  • അഭിമുഖം
അപേക്ഷ ഫീസ്:
  • ജനറൽ / ഒബിസി ₹ 400 / - ന്
  • എസ്‌സി / എസ്ടി / ഫീസ് ഇല്ല
സ്‌ക്രീനിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് / ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് / നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി ഓൺലൈനായി പണമടയ്ക്കുക. 

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം?
നിങ്ങൾ‌ക്ക് താൽ‌പ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ‌, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ  ലിങ്കിൽ‌ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. 2020 ജൂലൈ 23 മുതൽ 13 ഓഗസ്റ്റ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

പ്രധാന ലിങ്കുകൾ

Official Notification

Click Here

Apply Online (Available on 23 Jul 2020)

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ 

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാംPost a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.