ഹോംഗാർഡ് & മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്‌കൂളുകളിൽ - മാനേജർ കം റസിഡന്റ് ട്യൂട്ടർ, സ്‌പെഷ്യൽ ടീച്ചർ ഒഴിവുകൾ

കേരളസർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹോംഗാർഡ്, മാനേജർ കം റസിഡന്റ് ട്യൂട്ടർ, സ്‌പെഷ്യൽ ടീച്ചർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ വായിക്കാം:

1. ഹോംഗാർഡ്  നിയമനം

തൊഴിൽ സംഗ്രഹം

പോസ്റ്റിന്റെ പേര്

ഹോംഗാർഡ്

തൊഴിൽ തരം

ഗവൺമെന്റ്

ജോലിസ്ഥലം

തൃശ്ശർ

അവസാന തിയ്യതി 

ജൂൺ 16

ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ

0487 2420183


തൃശ്ശർ ജില്ലയിലേക്ക് നിലവിലുളള ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഹോംഗാർഡുകളെ നിയമിക്കുന്നതിനുളള അപേക്ഷ ജൂൺ 16 വരെ സ്വീകരിക്കും. വിശദവിവരങ്ങൾ തൃശൂർ ജില്ലാ ഫയർ ആൻഡ് റസ്‌ക്യൂ സർവീസസ് ഓഫീസിൽ ലഭിക്കും. ഫോൺ: 0487 2420183.

2. മാനേജർ കം റസിഡന്റ് ട്യൂട്ടർ, സ്‌പെഷ്യൽ ടീച്ചർ (മ്യൂസിക്ക്/ഡ്രോയിംഗ്)

തൊഴിൽ സംഗ്രഹം

പോസ്റ്റിന്റെ പേര്

മാനേജർ കം റസിഡന്റ് ട്യൂട്ടർ, സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചർ

തൊഴിൽ തരം

ഗവൺമെന്റ്

ജോലിസ്ഥലം

വടക്കാഞ്ചേരി, ചേലക്കര

അവസാന തിയ്യതി 

ജൂൺ 22

ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ

0487 2360381


വടക്കാഞ്ചേരി, ചേലക്കര എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്‌കൂളുകളിൽ മാനേജർ കം റസിഡന്റ് ട്യൂട്ടർ, സ്‌പെഷ്യൽ ടീച്ചർ (മ്യൂസിക്ക്/ഡ്രോയിംഗ്) എന്നീ തസ്തികളിൽ കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു. താൽപര്യമുളളവർ ഫോൺ നമ്പർ സഹിതമുളള അപേക്ഷ ജൂൺ 22 വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം തൃശൂർ കളക്ടറേറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ നൽകണം. ഫോൺ: 0487 2360381.


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.