എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി തൊഴിലവസരം

തൊഴിലില്ലായ്മമൂലം നശിക്കുന്ന മാനവവിഭവശേഷിയെ ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിന്റെ ലക്ഷ്യം. സർക്കാർ ജോലികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നവർ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിലും സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജോലികൾക്ക് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

മലപ്പുറം:
ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖേന മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

ഓർഗനൈസേഷൻ

തൊഴിൽ കേന്ദ്രം

യോഗ്യത

എസ്.എസ്.എൽ.സി

ജോലി സ്ഥലം

മലപ്പുറം

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ

അഭിമുഖം

അവസാന തീയതി

ജൂണ്‍ 20

 


പോസ്റ്റ്: മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ

യോഗ്യത : എസ്എസ്എൽസി

ഒഴിവുകൾ: 4

പ്രായപരിധി: 40

പരിചയം (വർഷം) : 0 - 0 വർഷം

ശമ്പളം : 10000 - 10000 (പ്രതിമാസം)

ലിംഗഭേദം : പുരുഷൻ

ജോലി സ്ഥലം : മലപ്പുറം

അവസാന തീയതി : 20/06/2020

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ : അഭിമുഖം

ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ് : ഓൺ‌ലൈൻ

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ

Apply Online

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ 

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.