ഏഴാം ക്ലാസ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് സുവർണാവസരം - ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കാത്തിരുന്ന LGS വിജ്ഞാപനം


കേരള PSC LGS റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്‌സ് ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഏഴാം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നുമാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • തസ്തികയുടെ പേര് : ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവെൻറ്
 • വകുപ്പ് : വിവിധ ഗവ. ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനികൾ/കോർപ്പറേഷനുകൾ/ ബോർഡുകൾ.
 • ജോലിയുടെ തരം : കേരള സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള നിയമനം
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 609 / 2021
 • ഒഴിവുകൾ : ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • ശമ്പളം : മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 15.12.2021
 • അവസാന തീയതി : 19.01.2022

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ:
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 15 ഡിസംബർ 2021
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 19 ജനുവരി 2021

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
 • ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്സ് : ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:
 • ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനി / കോർപ്പറേഷൻ / ബോർഡ് നിയമനത്തിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ശമ്പളത്തിന്റെ സ്കെയിൽ

പ്രായപരിധി:
 • 18 - 36. 02.01.1985 നും 01.01.2003 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു). ഒബിസി, എസ്‌സി/എസ്‌ടി, വിധവകൾ എന്നിവർക്ക് സാധാരണ പ്രായത്തിൽ ഇളവുണ്ട്.
യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ:
 • ഏഴാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യതയിൽ വിജയിക്കുക.

സൈക്ലിംഗിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം (സ്ത്രീകൾക്കും ഡിഎ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സൈക്ലിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്).

കുറിപ്പ് :
 • വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോഗ്യതയ്ക്ക് പകരം തത്തുല്യ യോഗ്യത അവകാശപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരിശോധനാ സമയത്ത് തുല്യത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രസക്തമായ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഹാജരാക്കണം, തുടർന്ന് അത്തരം യോഗ്യത മാത്രമേ നിശ്ചിത യോഗ്യതയ്ക്ക് തുല്യമായി കണക്കാക്കൂ.
 • അപേക്ഷയിൽ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും എസ്എസ്എൽസി ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുമായ അസൽ ജാതി/സമുദായത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് ഉദ്യോഗാർത്ഥി നോൺ ക്രീമി ലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം ഹാജരാക്കണം.അപേക്ഷാ ഫീസ്:
 • കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ:
 • ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ്
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ
 • ഡോക്യുമെന്റ് പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖംഅപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:

മുകളിൽ കൊടുത്ത തസ്തികയിലേക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെങ്കിൽ, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. 15 ഡിസംബർ 2021 മുതൽ 19 ജനുവരി 2022 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

കേരള PSC ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ:
 • ഫോട്ടോ
 • ഒപ്പ്
 • എസ്.എസ്.എൽ.സി.
 • +2 (തുല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 • ബിരുദവും മറ്റ് ഉയർന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും
 • ഉയരം (CM)
 • ആധാർ കാർഡ്
 • മൊബൈൽ നമ്പർ
 • ഇമെയിൽ ഐഡി (ഓപ്ഷണൽ
 • ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.
 • ആധാർ കാർഡ് ഉള്ളവർ ആധാർ ഐ.ഡിയായി അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ചേർക്കണം.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.