എട്ടാം ക്ലാസ് / ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് കസ്റ്റംസ് കമ്മിഷണർ ഓഫീസിൽ അവസരം
എട്ടാം ക്ലാസ് / ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും  കസ്റ്റംസ് കമ്മിഷണർ ഓഫീസിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കായി  അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള കസ്റ്റംസ് കമ്മിഷണർ ഓഫീസിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് വിവിധ തസ്തികകളിലായി 19 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. ഗ്രൂപ്പ് -സി വിഭാഗത്തിലാണ് അവസരം. 
ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : കസ്റ്റംസ് കമ്മിഷണർ ഓഫീസ് 
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള
 • ഒഴിവുകൾ :19 
 • ജോലി സ്ഥലം : മംഗളൂരു
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി : തപാൽ വഴി
 • അവസാന തീയതി : 02.നവംബർ.2021


ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതി:
 • അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 02 നവംബർ 2021 

തസ്തികകൾ:
 • സീമാൻ , ഗ്രീസ്സർ
 • ട്രേഡ്സ്മാൻ
 • ലോഞ്ച് മെക്കാനിക്ക് , 
 • സീനിയർ ഡെക്ക്ഹാൻഡ്
 • സുഖാനി
 • എൻജിൻ ഡ്രൈവർ

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:
 • സീമാൻ , ഗ്രീസ്സർ: 10 
 • ട്രേഡ്സ്മാൻ: 01 
 • ലോഞ്ച് മെക്കാനിക്ക് , 
 • സീനിയർ ഡെക്ക്ഹാൻഡ്: 04 
 • സുഖാനി: 01 
 • എൻജിൻ ഡ്രൈവർ: 03 


യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ:

1. സീമാൻ , ഗ്രീസ്സർ;
 • പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം.
 • മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം
2.ട്രേഡ്സ്മാൻ;
 • പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം.
 • മെക്കാനിക്ക് / ഡീസൽ / മെക്കാനിക്ക് / ഫിറ്റർ / ടർണർ / വെൽഡർ / ഇലക്ട്രീഷ്യൻ / ഇൻസ്ട്രുമെൻറൽ ആൻഡ് കാർപെൻററി ഐ.ടി.ഐ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 • രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
3.ലോഞ്ച് മെക്കാനിക്ക് , 
 • എട്ടാം ക്ലാസ്സ്  
 • അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും
4. സുഖാനി;
 • എട്ടാം ക്ലാസ്സ് 
 • 7 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും.
5. സീനിയർ ഡെക്ക്ഹാൻഡ്;
 • എട്ടാം ക്ലാസ്സ്  
 • അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും
6. എൻജിൻ ഡ്രൈവർ;
 • എട്ടാം ക്ലാസ്സ് 
 • 10 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും.


പ്രായപരിധി:
 • സീമാൻ , ഗ്രീസ്സർ: 18-25 വയസ്സ്.
 • ട്രേഡ്സ്മാൻ: 25 വയസ്സ്.
 • ലോഞ്ച് മെക്കാനിക്ക്: 30 വയസ്സ്
 • സുഖാനി:  30 വയസ്സ്.
 • സീനിയർ ഡെക്ക്ഹാൻഡ്: 30 വയസ്സ്.
 • എൻജിൻ ഡ്രൈവർ: 35 വയസ്സ്.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: 

അപേക്ഷ തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കണം. 02 നവംബർ 2021 
തിയ്യതിക്ക്‌ മുമ്പായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി താഴെ കൊടുത്ത  വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിലാസം:

Additional Commissioner of Customs, New Custom House, Panambur, Mangaluru-575010


Important Links

Official Notification

Click Here

Application Form

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.