സതേൺ ആർമി കമാൻഡ് - 400 ഒഴിവുകൾ


പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലെ സതേൺ കമാൻഡ് ആർമി സർവീസ് കോർപ്സ് (എഎസ്‌സി) യൂണിറ്റുകളിൽ . ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു, മുംബൈ, പുണെ, ഡൽഹി അടക്കമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് സെപ്റ്റംബർ 18 തിയ്യതിക്ക് മുമ്പായി ഓൺ‌ലൈൻ വഴി തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്


 
ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേര് : സതേൺ ആർമി കമാൻഡ്
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര് :ലേബർ, സിവിലിയൻ മോട്ടർ ഡ്രൈവർ, കുക്ക് , സഫായ്‌വാല, സിവിലിയൻ കേറ്ററിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ
 • തൊഴിൽ തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള നിയമനം
 • ഒഴിവുകൾ : 400
 • ജോലിസ്ഥലം : ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു, മുംബൈ, പുണെ, ഡൽഹി
 • ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ് : ഓൺ‌ലൈൻ
 • അവസാന തീയതി : 2021 സെപ്റ്റംബർ 18


ജോലി വിശദാംശങ്ങൾ

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
 • ലേബർ : 193
 • സിവിലിയൻ മോട്ടർ ഡ്രൈവർ : 115
 • ക്ലീനർ : 67
 • കുക്ക് : 15
 • സഫായ്‌വാല : 07
 • സിവിലിയൻ കേറ്ററിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ : 03ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:
 • ലേബർ : 18,000 രൂപയും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും.
 • സിവിലിയൻ മോട്ടർ ഡ്രൈവർ: 19,900 രൂപയും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും.
 • ക്ലീനർ : 18,000 രൂപയും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും.
 • കുക്ക് :19,900 രൂപയും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും.
 • സഫായ്‌വാല : 18,000 രൂപയും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും.
 • സിവിലിയൻ കേറ്ററിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ : 19,900 രൂപയും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും.

പ്രാ​​​​യ​​​​പ​​​​രി​​​​ധി:
 • ലേബർ : 18-25
 • സിവിലിയൻ മോട്ടർ ഡ്രൈവർ: 18-27
 • ക്ലീനർ : 18-25
 • കുക്ക് : 18-25
 • സഫായ്‌വാല : 18-25
 • സിവിലിയൻ കേറ്ററിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ : 18-25യോഗ്യതകൾ :

1. ലേബർ:
 • മെട്രിക്കുലേഷൻ/തത്തുല്യം
 2. സിവിലിയൻ മോട്ടർ ഡ്രൈവർ:
 • മെട്രിക്കുലേഷൻ/തത്തുല്യം, ലൈറ്റ് മോട്ടർ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, 2 വർഷ പരിചയം,
3. ക്ലീനർ:
 • മെട്രിക്കുലേഷൻ/തത്തുല്യം, 
4. കുക്ക്:
 • മെട്രിക്കുലേഷൻ/തത്തുല്യം,
5. സഫായ്‌വാല:
 • മെട്രിക്കുലേഷൻ/തത്തുല്യം,
6. സിവിലിയൻ കേറ്ററിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ :
 • മെട്രിക്കുലേഷൻ/തത്തുല്യം, കേറ്ററിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ/സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

താല്പര്യമുള്ളവർ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അപേക്ഷാ മാതൃക പൂരിപ്പിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം തപാലിൽ അപേക്ഷിക്കാം

അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം:

ലേബർ, സഫായ്‌വാല ഒഴിവുകൾ എഎസ്‌സി സെന്റർ സൗത്തിലാണ്.
  
The Presiding Officer, Civilian Direct Recruitment Board, CHQ, ASC Centre South-2ATC, Agram Post, Bangalore-07.

മറ്റു തസ്തികകളിലെ ഒഴിവ് എഎസ്‌സി സെന്റർ നോർത്തിലാണ്.

The Presiding Officer, Civilian Direct Recruitment Board, CHQ, ASC Centre North-1ATC, Agram Post, Bangalore-07.

(മുൻപ് അപേക്ഷിച്ചവർ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല)Important Links

Official Notification

Click Here

Application Form

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click HerePost a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.