കേരള തപാൽ സർക്കിൾ വിജ്ഞാപനം 2020 - 80 മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

കേരള തപാൽ സർക്കിൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020: മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പ്. ഈ 80 മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് പോസ്റ്റുകൾ കേരളത്തിലുടനീളം ഉണ്ട്. താത്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2020 ജൂലൈ 10-നോ അതിനുമുമ്പോ ഓഫ്‌ലൈനായി ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ഓർഗനൈസേഷൻ

ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് - കേരള തപാൽ സർക്കിൾ

പോസ്റ്റ്

മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ്

തൊഴിൽ തരം

കേന്ദ്ര സർക്കാർ

റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം

ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ

ഒഴിവുകൾ

80

ജോലിസ്ഥലം

കേരളത്തിലുടനീളം

ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്

ഓൺ‌ലൈൻ

അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക

26 ജൂൺ 2020

അവസാന തീയതി

2020 ജൂലൈ 10


യോഗ്യത:
 • സ്ഥാനാർത്ഥികൾ 3 വർഷമായി ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമിൻ ദക് സേവക് (ജിഡിഎസ്) ആയിരിക്കണം.
 • ജിഡിഎസിന് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയില്ല.

പ്രായപരിധി:
 • ജിഡിഎസിന് ഉയർന്ന പ്രായപരിധി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:
 • മത്സരപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരള തപാൽ സർക്കിൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 
 • തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരീക്ഷ നടത്തും. 
 • അപേക്ഷകർ അവരുടെ സർക്കിളിലെ അതത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഹാജരാകേണ്ടതുള്ളൂ, ഒരു സാഹചര്യത്തിലും മറ്റ് സർക്കിളുകളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹാജരാകാൻ അവരെ അനുവദിക്കില്ല.

പ്രധാന തീയതി:
 • അറിയിപ്പ് തീയതി  : 26/06/2020
 • അവസാന തീയതി : 10/07/2020
 • യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഡി‌ഒ / യൂണിറ്റ് മേധാവി വഴി അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വിതരണം : 24/07/2020
 • പരീക്ഷാ തീയതി (തീയതിയും സമയവും) : 02/08/2020 പേപ്പർ- I 1000 മണിക്കൂർ മുതൽ 1100 മണിക്കൂർ വരെ പേപ്പർ- II 1110 മണിക്കൂർ മുതൽ 1210 മണിക്കൂർ വരെ
 • പരീക്ഷ കൃത്യമായി രാവിലെ 10:00 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും, കൂടാതെ പേപ്പർ I & H രണ്ടും 1000 മണിക്കൂർ മുതൽ 1210 മണിക്കൂർ വരെ ഒരു സിറ്റിങ്ങിൽ തുടർച്ചയായി നടത്തും. പേപ്പർ -1 നും പേപ്പർ -2 നും ഇടയിൽ 10 മിനിറ്റ് ഇടവേള ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് അവന്റെ / അവളുടെ മേശയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാൻ അനുവദിക്കാനാവില്ല.

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം?
താത്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ യഥാസമയം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോമും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും 2020 ജൂലൈ 10-നോ അതിനുമുമ്പോ തന്നിരിക്കുന്ന തപാൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ചുവടെയുള്ള അറിയിപ്പ് PDF പരിശോധിക്കുക

വിലാസം:
Department of Posts Office of the Chief Postmaster General Kerala Circle, Thiruvananthapuram-695 033

പ്രധാന ലിങ്കുകൾ

Official Notification

Click Here

Application Form

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

  Click Here  

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ  

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം

➤  സുചിത്വ മിഷൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 - ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഒഴിവുകൾക്കായി ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.