സുചിത്വ മിഷൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 - ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഒഴിവുകൾക്കായി ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം

സുചിത്വ മിഷൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020:
സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്(CMD) മുഖാന്തരം ശുചിത്വമിഷനിലേക്ക് ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിൽ ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണി. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 26 ജൂൺ 2020 മുതൽ 02 ജൂലൈ 2020 വരെ ഓൺലൈനായി  അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം 

ഓർഗനൈസേഷൻ

സുചിത്വ മിഷൻ, കേരളം

പോസ്റ്റ്

ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ

തൊഴിൽ തരം

കേരള സർക്കാർ

ജോലിസ്ഥലം

കേരളം

റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം

താൽക്കാലിക റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്

ഓൺ‌ലൈൻ

ആകെ ഒഴിവ്

03

അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്

26 ജൂൺ 2020

അവസാന തീയതി

02 ജൂലൈ 2020

യോഗ്യത:
  • അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദം.
  • PGDCA/DCA-PSC അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും (റഗുലർ കോഴ്സ്).
  • ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് (ഇംഗ്ലീഷ്), മലയാളം (ലോവർ) യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം.

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:
  • ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ : 03

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം ?


Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here 

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ 

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം
Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.