കുടുംബശ്രീ വിജ്ഞാപനം 2020 - ഓഫീസർ / ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ ഓൺ‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജന മിഷൻ (കുടുംബശ്രീ ) സംസ്ഥാന മിഷൻ ഓഫീസിൽ ഓഫീസർ / ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിലെ ഒഴിവ് ഡെപ്യുട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ നികത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായ സംസ്ഥാന സർക്കാർ /അർദ്ധ സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു .
യോഗ്യതയുള്ള ജീവനക്കാർ കെ എസ് ആർ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം എൻ.ഓ.സി സഹിതം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്

ഓർഗനൈസേഷൻ

കുടുംബ ശ്രീ

പോസ്റ്റ്

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ / ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ

തൊഴിൽ തരം

കേരള സർക്കാർ

ഒഴിവുകൾ

04

ജോലിസ്ഥലം

കേരളം

ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്

ഓൺ‌ലൈൻ

അവസാന തീയതി

30 ജൂൺ  2020

അഭിമുഖം തീയതി

01 ജൂലൈ 2020


യോ​​​​ഗ്യ​​​​ത​

ഒഴിവുകളുടെ പട്ടിക
  • പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
  • ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ
ഓപ്പണിംഗ് : 04

ശമ്പളം:
  • 42,500 - 87,000/- (പുതുക്കിയത്)

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി:
  • എഴുത്തു പരീക്ഷ , ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഡെപ്യുട്ടേഷൻനിയമനത്തിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുക

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം:
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ / ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ  എന്നിവയ്ക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ച ശേഷം തന്നിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സിൽ  30 ജൂൺ  2020 മുമ്പ്  അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം 

വിലാസം
ഭരണനിർവ്വാഹകമേധാവി, കുടുംബുംബശ്രീ, ട്രിഡാ കെട്ടിടം, ചാലക്കുഴി ലൈൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695011, കേരളം.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി :  30 ജൂൺ  2020
അഭിമുഖം തീയതി : 01 ജൂലൈ  2020 സമയം: രാവിലെ 10:00

Important Links

Official Notification

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

 Click Here

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ 

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.