കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ വാച്ച്മാൻ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


Kerala High Court Recruitment 2023: വാച്ച്മാൻ ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം കേരള ഹൈക്കോടതി പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 04 വാച്ച്മാൻ തസ്തികകൾ കേരളമാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 04.09.2023 മുതൽ 26.10.2023 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.Kerala High Court Recruitment 2023 - ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • സംഘടനയുടെ പേര് : കേരള ഹൈക്കോടതി
 • തസ്തികയുടെ പേര് : വാച്ച്മാൻ
 • ജോലി തരം : കേരള ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള
 • അഡ്വ. നമ്പർ : REC3-76986 / 2023
 • ഒഴിവുകൾ : 04
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • ശമ്പളം : Rs.24,400 - Rs.55,200 (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 04.09.2023
 • അവസാന തീയതി : 26.10.2023

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാന തീയതികൾ : Kerala High Court Recruitment 2023
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 04 ഒക്ടോബർ 2023
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 26 ഒക്ടോബർ 2023

ഒഴിവുകൾ: Kerala High Court Recruitment 2023
 • വാച്ച്മാൻ : 04 പോസ്റ്റുകൾ


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ : Kerala High Court Recruitment 2023
 • വാച്ച്മാൻ : 24,400 - 55,200 രൂപ (പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി : Kerala High Court Recruitment 2023
 • i) 02/01/1987 നും 01/01/2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് ദിവസവും ഉൾപ്പെടെ) അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.
 • ii) 02/01/1982 നും 01/01/2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച (രണ്ട് ദിവസവും ഉൾപ്പെടെ) പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.
 • iii) 02/01/1984 നും 01/01/2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് ദിവസവും ഉൾപ്പെടെ) അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.


യോഗ്യത : Kerala High Court Recruitment 2023
 • S.S.L.C അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പാസായിരിക്കണം കൂടാതെ ബിരുദം നേടിയിരിക്കരുത്.
 • നല്ല ശരീരപ്രകൃതി.
 • നിർദേശപ്രകാരം രാവും പകലും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത.

അപേക്ഷാ ഫീസ് : Kerala High Court Recruitment 2023
 • 500/- ( അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം ) . പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫീസ് അടയ്‌ക്കുന്നതിന്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒന്നുകിൽ സിസ്റ്റം സൃഷ്‌ടിച്ച ഫീസ് പേയ്‌മെന്റ് ചലാൻ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്‌ക്രീനിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് / ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് / നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി ഓൺലൈനായി പണമടയ്ക്കണം. അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ബാങ്ക് ഇടപാട് ചാർജുകൾ, ബാധകമെങ്കിൽ, സ്ഥാനാർത്ഥി വഹിക്കേണ്ടിവരും.


തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ : Kerala High Court Recruitment 2023
 • എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെയും അഭിമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. എഴുത്തുപരീക്ഷ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പായിരിക്കും. ഒ‌എം‌ആർ ഉത്തരക്കടലാസിൽ ഉത്തരം നൽകേണ്ട 75 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒബ്‌ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിന് ഇനിപ്പറയുന്ന 4 വിഷയങ്ങൾ (ആകെ 100 മാർക്ക്) ഉണ്ടായിരിക്കും: (എ) പൊതുവിജ്ഞാനവും ആനുകാലിക കാര്യങ്ങളും - 50 മാർക്ക്, (ബി) സംഖ്യാശേഷി - 20 മാർക്ക്, (സി) മാനസിക ശേഷി -15 മാർക്ക്, (d)ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് - 15 മാർക്ക്. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും 1 മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 1/4 മാർക്ക് കുറയ്ക്കും. പരീക്ഷയുടെ മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ദ്വിഭാഷയിലായിരിക്കും.


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : Kerala High Court Recruitment 2023

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വാച്ച്മാൻ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 2023 ഒക്‌ടോബർ 04 മുതൽ 2023 ഒക്‌ടോബർ 26 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക
 • www.hckerala.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക
 • "റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനു" എന്നതിൽ വാച്ച്മാൻ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക.
 • അടുത്തതായി, കേരള ഹൈക്കോടതി അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.
 • അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക


Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.