ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.


ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022:
കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ 500 ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി വനത്തെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട പട്ടികവർക്കക്കാർക്കായുള്ള പ്രത്ത്യേക നിയമനമാണ് ഇത്.പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 18.04.2022 മുതൽ 18.05.2022 വരെ കേരള പിഎസ്‌സി ജോലികൾക്കായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • തസ്തികയുടെ പേര്: ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ
 • വകുപ്പ് : വനം 
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 92/ 2022 , 93/2022 
 • ജോലി തരം : കേരള സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള
 • ഒഴിവുകൾ: 500
 • ജോലി സ്ഥലം: കേരളത്തിലുടനീളം
 • ശമ്പളം : 20,000-45,800/- രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 18.04.2022
 • അവസാന തീയതി: 18.05.2022ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാന തീയതി: 
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 18 ഏപ്രിൽ 2022
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 18 മെയ് 2022

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ : 
 • ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ 

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം :

ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്‍
 • തിരുവനന്തപുരം - 12
 • കൊല്ലം - 06
 • പത്തനംതിട്ട - 06
 • കോട്ടയം - 12
 • ഇടുക്കി - 24
 • എറണാകുളം - 12
 • തൃശൂർ - 06
 • പാലക്കാട് - 36
 • മലപ്പുറം - 18
 • കോഴിേക്കാട് - 12
 • വയനാട് - 102
 • കണ്ണൂർ - 27
 • കാസർഗോഡ് - 27
 ആകെ :500 


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ: 
 • ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ : 20,000-45,800/- രൂപ (പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി: 
 • ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ : 18 - 41 വയസ്സ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ :  
 • ഒഎംആർ പരീക്ഷ 
 • ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ് 
 • പ്രമാണ പരിശോധന 
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം

അപേക്ഷാ ഫീസ്: 
 • കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല


യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ : 
 • എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസായവർക്കും എസ്എസ്എൽസി കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കും തത്തുല്യ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

പൊതുവിവരങ്ങൾ: 
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in-ൽ ഒറ്റ തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഉപയോക്താവിനെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:
മുകളിൽ കൊടുത്ത തസ്തികയിലേക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.18 ഏപ്രിൽ.2022 മുതൽ 18 മെയ് 2022 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.


Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

➧ കേരള PSC ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ:

ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ:
 • ഫോട്ടോ
 • ഒപ്പ്
 • SSLC
 • +2 (തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 • ബിരുദവും മറ്റ് ഉയർന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും
 • Hight in CM
 • ആധാർ കാർഡ്
 • മൊബൈൽ നമ്പർ
 • ഇമെയിൽ ഐഡി (ഓപ്ഷണൽ)

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.