ഇന്ത്യൻ നേവി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് : 2500 പോസ്റ്റുകൾ


ഇന്ത്യൻ നേവി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: ആർട്ടിഫിക്കർ അപ്രന്റീസ് (എഎ), സീനിയർ സെക്കൻഡറി റിക്രൂട്ട്‌സ് (എസ്‌എസ്‌ആർ) ജോലി ഒഴിവുകൾക്കുള്ള നാവികരെ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് ഇന്ത്യൻ നേവി പുറത്തിറക്കി. സർക്കാർ സ്ഥാപനം 12-ാം യോഗ്യതയുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആർട്ടിഫിക്കർ അപ്രന്റീസ് (എഎ), സീനിയർ സെക്കൻഡറി റിക്രൂട്ട്‌സ് (എസ്‌എസ്‌ആർ) തസ്തികകൾക്കുള്ള ഈ 2500 നാവികർ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ളവരാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 29.03.2022 മുതൽ 05.04.2022 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.


ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : ഇന്ത്യൻ നേവി
 • തസ്തികയുടെ പേര്: ആർട്ടിഫിക്കർ അപ്രന്റീസ് (എഎ), സീനിയർ സെക്കൻഡറി റിക്രൂട്ട്‌സ് (എസ്‌എസ്‌ആർ) എന്നിവയ്ക്കുള്ള നാവികർ
 • ജോലിയുടെ തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 2500
 • ജോലി സ്ഥലം : ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം
 • ശമ്പളം : 21,700 - 69,100/- രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 29.03.2022
 • അവസാന തീയതി : 05.04.2022

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ: 
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 29.മാർച്ച് 2022
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 05 ഏപ്രിൽ 2022


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 
 • ആർട്ടിഫിക്കർ അപ്രന്റീസിനുള്ള നാവികർ (എഎ)  : 500
 • സീനിയർ സെക്കൻഡറി റിക്രൂട്ട്‌സ് (എസ്എസ്ആർ)  : 2000
പ്രായപരിധി : 
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2002 ഓഗസ്റ്റ് 1 നും 2005 ജൂലൈ 31 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ).
ശമ്പളം വിശദാംശങ്ങൾ : 
 • പ്രാരംഭ പരിശീലന കാലയളവിൽ, പ്രതിമാസം 14,600/- രൂപ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് അനുവദനീയമായിരിക്കും. പ്രാരംഭ പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ, അവരെ ഡിഫൻസ് പേ മെട്രിക്‌സിന്റെ (21,700- രൂപ 69,100) ലെവൽ 3-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. കൂടാതെ, അവർക്ക് MSP @ Rs.5200/- യും DA (ബാധകമനുസരിച്ച്) കൂടാതെ ‘X’ ഗ്രൂപ്പ് പേയും {ആർട്ടിഫിക്കർ അപ്രന്റിസിന് (AA)} @ Rs.3600/- യും കൂടാതെ DA (ബാധകമനുസരിച്ച്) എന്നിവയും നൽകും. എഐസിടിഇ അംഗീകൃത ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ പ്രതിമാസം 6200 രൂപയും കൂടാതെ ഡിഎയും.


തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ : 
 • ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ് (കാൻഡിഡേറ്റുകളുടെ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ് മൊത്തം ശതമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ
 • ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് (PFT)
യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ : 

1)- ആർട്ടിഫിക്കർ അപ്രന്റീസിനുള്ള നാവികർ (എഎ) 
 • മാത്‌സ്, ഫിസിക്‌സ് എന്നിവയിൽ 60 ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ മാർക്കോടെ 10+2 പാസായിരിക്കണം കൂടാതെ ഈ വിഷയങ്ങളിലൊന്നെങ്കിലും – കെമിസ്ട്രി/ ബയോളജി/ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്
2)- സീനിയർ സെക്കൻഡറി റിക്രൂട്ട്‌സ് (എസ്എസ്ആർ) 
 • മാത്‌സ്, ഫിസിക്‌സ് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം 10+2 പാസായിരിക്കണം കൂടാതെ ഈ വിഷയങ്ങളിലൊന്നെങ്കിലും – കെമിസ്ട്രി / ബയോളജി / കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ശാരീരിക യോഗ്യത: 
 • ഉയരം: 157 സെ 
 • ഓട്ടം : 1.6 KM 07 മിനിറ്റിൽ പൂർത്തിയാക്കുക 
 • സ്ക്വാറ്റ് അപ്പുകൾ: 20 തവണ 
 • പുഷ് അപ്പുകൾ : 10 സമയം 
വിഷ്വൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ (വിദൂര കാഴ്ച മാത്രം) 

കണ്ണട ഇല്ലാതെ : 
 •  ദൂര കാഴ്ച്ച 6/6 
 • സമീപ  കാഴ്ച്ച : 6/9 
കണ്ണടകളോടെ  : 
 • ദൂര കാഴ്ച്ച 6/6 
 • സമീപ  കാഴ്ച്ച : 6/9


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:

മുകളിൽ കൊടുത്ത തസ്തികയിലേക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.29.മാർച്ച് 2022 മുതൽ 05 ഏപ്രിൽ 2022  വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ www.joinindiannavy.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കണം
 • ഇപ്പോൾ, എന്താണ് പുതിയത് എന്ന വിഭാഗം പരിശോധിക്കുക.
 • SSR AA നോട്ടിഫിക്കേഷനായി തിരയുക.
 • കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ഇപ്പോൾ, നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റിന് യോഗ്യനാണോ അല്ലയോ എന്നറിയാൻ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പരിശോധിക്കുക.
 • തുടർന്ന് ആദ്യം, രജിസ്റ്റർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ഒന്നുകിൽ ആധാർ ഉപയോഗിച്ച്/അല്ലാതെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, രജിസ്ട്രേഷനായി ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.
 • ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിലവിലെ അവസരങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • തുടർന്ന്, പ്രയോഗിക്കുക ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കാൻ തുടരുക.
 • അവസാനമായി, നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക & അവസാനം സമർപ്പിക്കുക എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


Important Links

Official Notification

Click Here

Official Website

Click Here

Apply Online (Available On 29-03-2022)

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.