കേരള മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ അവസരം


കേരള മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലെ മീഡിയ ഡിവിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്കായി വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു അഭിമുഖത്തി ലൂടെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനംഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : കേരള സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് 
 • പോസ്റ്റിന്റെപേര്: അസിസ്റ്റന്റ്എഡിറ്റർ ,വീഡിയോഗ്രാഫർ, ഡിസൈനർ, ഐ.ടി അസിസ്റ്റന്റ്
 • ജോലിയുടെ തരം : കേരള സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള
 • ഒഴിവുകൾ : 05
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി : നേരിട്ട് അഭിമുഖം

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

തസ്തികകൾ: 
 • അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ
 • വീഡിയോഗ്രാഫർ
 • ഡിസൈനർ
 • ഐ.ടി അസിസ്റ്റന്റ്

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
 • അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ : 02 
 • വീഡിയോഗ്രാഫർ : 01 
 • ഡിസൈനർ : 01 
 • ഐ.ടി അസിസ്റ്റന്റ് : 01 യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ:

1) അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ 
 • ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ബിരുദം രണ്ടു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത മാധ്യമ പരിചയം (പി ആർ ഡി അംഗീകാരം ഉള്ളത് )
 • ജേർണലിസത്തിൽ ബിരുദമോ ഡിപ്ലോമയോ ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം
2) വീഡിയോഗ്രാഫർ 
 • സി.ഡിറ്റ് വീഡിയോ അക്കാദമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വീഡിയോഗ്രാഫി യിലുള്ള ഡിപ്ലോമ / മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിരുദം പ്രവീണ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം
3) ഡിസൈനർ 
 • ബി എഫ് എ ( അപ്ലൈഡ് ആർട്സിൽ ) ബിരുദം മേൽപ്പറഞ്ഞ ആരുടെ അഭാവത്തിൽ ഇൻ ഡിസൈൻ പോലുള്ള ഡിസൈനിങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രാവീണ്യം നേടിയവരെ പണിക്കും പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം
4) ഐ.ടി അസിസ്റ്റന്റ് 
 • കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി ടെക് ബിരുദം / ഡിപ്ലോമ പ്രവർത്തി പരിചയം അഭികാമ്യംഅഭിമുഖ തിയ്യതി:

തിരുവനന്തപുരം കുടപ്പനക്കുന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന വാക്കിൻ ഇന്റർവ്യൂവിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ വീഡിയോഗ്രാഫർ തസ്തികയിലേക്ക് നവംബർ 24 -ന് രാവിലെ 10.00  മണിക്കും ഡിസൈനർ ഐ.ടി അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നവംബർ 25- ന് രാവിലെ 10.00  മണിക്കുമാണ് അഭിമുഖം


Important Links

Official Notification

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.