ആരോഗ്യകേരളത്തിൽ ഡയാലിസിസ് ടെക്‌നീഷ്യൻ ഒഴിവ്


ആരോഗ്യകേരളം പദ്ധതിയ്ക്കു കീഴിൽ തിരുവല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് 19 ഡയാലിസിസ് ടെക്‌നീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ ദിവസവേതന നിയമനം നടത്തുന്നു. ഇന്റർവ്യൂ വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

യോഗ്യത:
  • അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഡയാലിസിസ് ടെക്‌നിഷ്യൻ ഡിപ്ലോമ,ബിരുദം,ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തതിന്റെ ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം.

പ്രായപരിധി:
  • 40 വയസ്സ് 
01-04-2020 അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വയസ്സ് കണക്കാക്കുന്നത്.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം?
പ്രായം,യോഗ്യത, മുൻപരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുടെ അസ്സലും പകർപ്പും ബയോഡേറ്റയും അപേക്ഷയും സഹിതമാണ് അഭിമുഖത്തിന് എത്തേണ്ടത്. അഭിമുഖം : ഡിസംബർ 10 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക്.
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് www.arogyakeralam.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Important Links

Official Notification

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ 

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.