ഫോറസ്റ്റ് റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പ്രോജക്ട് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവുകൾ


തൃശ്ശൂരിലുള്ള കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്, പ്രോജക്ട് ഫെലോ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.

യോഗ്യത:

1.പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്
  • ബി.എസ്.സി.സൂവോളജി , ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം. മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും നന്നായി സംസാരിക്കാൻ കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം
2. പ്രോജക്ട് ഫെലോ
  • ബോട്ടണി/ഫോറസ്ട്രി/ബയോ ടെക്നോളജി/ഇക്കോളജി/മൈക്രോ ബയോളജി ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:
  • പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് : 01
  • പ്രോജക്ട് ഫെലോ : 02

ഫെല്ലോഷിപ്പ് :
  • പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് : Rs. 19,000 per month
  • പ്രോജക്ട് ഫെലോ : Rs. 22,000/- per month

പ്രായപരിധി:
  • പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് : 36 വയസ്സ്
  • പ്രോജക്ട് ഫെലോ : 36 വയസ്സ്

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം
താത്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷ administration@kfri.res.in എന്ന ഇമെയിലേക്ക് അയക്കുക. വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷാ മാതൃകയ്ക്കുമായി www.kfri.res.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 23

Important Links

Official Notification Project Assistant

Click Here

Official Notification Project Fellow

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ 

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.