കൈത്തറി കോർപ്പറേഷനിൽ ബോയിലർ അറ്റൻഡർ അവസരം


കൈത്തറി കോർപ്പറേഷനിൽ അവസരം : കേരള സംസ്ഥാന കൈത്തറി വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ ബോയിലർ അറ്റൻഡറുടെ ഒഴിവുണ്ട്. കണ്ണൂർ ചിറക്കലിലെ ഹാൻവീവ് പ്രോസസിങ് ഹൗസിലാണ് ഒഴിവ്. സ്ഥിരനിയമനമാണ്.

യോഗ്യത :
  • എസ്.എസ്.എൽ.സി , രണ്ടാം ക്ലാസ് ബോയിലർ അറ്റൻഡർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് , ഐ.ബി.ആർ ബോയിലർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിൽ 5 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
പ്രായപരിധി:
  • 36 വയസ്സ് (നിയമാനുസൃത ഇളവുകളുണ്ടാകും).
ശമ്പളം:
  • 19.313/- രൂപ.
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം
യോഗ്യത ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കോപ്പിസഹിതമുള്ള അപേക്ഷ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള വിലാസത്തിൽ 2020 സെപ്റ്റംബർ 28 നു മുൻപ് അയക്കണം
മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ,കേരള സംസ്ഥാന കൈത്തറി വികസന കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ,
തില്ലേരി റോഡ് ,
കണ്ണൂർ – 670001

For Latest Jobs

Click Here

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ 

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.