കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 - പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ, വനിതാ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഒഴിവുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020:
പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിനെയും വനിതാ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിനെയും നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്ന്. താത്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2020 ജൂൺ 24-നോ അതിനുമുമ്പോ ഓഫ്‌ലൈനായി ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.


ഓർഗനൈസേഷൻ

പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ

വകുപ്പ്

കേരള പോലീസ്

പോസ്റ്റ്

പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ, വനിതാ പോലീസ്കോ ൺസ്റ്റബിൾ

തൊഴിൽ തരം

കേരള സർക്കാർ

നിയമന രീതി

പ്രത്യേക നിയമനം

ജോലിസ്ഥലം

കേരളം

ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്

ഓഫ്‌ലൈൻ

അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക

20 മെയ്  2020

അവസാന തീയതി

24 ജൂൺ  2020 ( 2020 ജൂലൈ 15 വരെ നീട്ടി)


യോഗ്യത:

1. പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി നമ്പർ: 09/2020)
 • SSLC അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ പാസ്
2. വനിതാ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (വിഭാഗം നമ്പർ: 08/2020)
 • SSLC അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ പാസ്

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:

1. പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ : 90
 • വയനാട്: 65
 • മലപ്പുറം: 08
 • പാലക്കാട്: 17
2. വനിതാ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ: 35
 • വയനാട്: 20
 • മലപ്പുറം: 07
 • പാലക്കാട്: 08

ശാരീരിക അളവ്:

ആൺ
 • ഉയരം: 168 സെ.മീ
 • നെഞ്ച്: 81.28 CM (വിപുലീകരണം: - 5.08 സെ.മീ)
പുരുഷൻ (എസ്‌സി / എസ്ടി)
 • ഉയരം: 160 സെ.മീ
 • നെഞ്ച്: 76 സെ.മീ.

പുരുഷ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കുള്ള ശാരീരിക കാര്യക്ഷമത:
 • 100 മീറ്റർ ഓട്ടം : 14 സെക്കൻഡ്
 • ഹൈജമ്പ് : 132.20 സെ.മീ (4’6 ”)
 • ലോംഗ്ജമ്പ് : 457.20 സെ.മീ (15 ’)
 • ഷോട്ട് ഇടുന്നു (7264 ഗ്രാം) : 609.60 സെ.മീ (20 ’)
 • ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ എറിയുന്നു : 6096 സെ.മീ (200 ’)
 • റോപ്പ് ക്ലൈമ്പിങ്   (കൈകൊണ്ട് മാത്രം) : 365.80 സെ.മീ (12 ’)
 • പുൾ-അപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നിംഗ് : 8 തവണ
 • 1500 മീറ്റർ ഓട്ടം: 5 മിനിറ്റ് & 44 സെക്കൻഡ്

 സ്ത്രീ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കുള്ള ശാരീരിക കാര്യക്ഷമത:
 • 100 മീറ്റർ ഓട്ടം: 17 സെക്കൻഡ്
 • ഹൈജമ്പ്: 1.06 മീറ്റർ
 • ലോംഗ്ജമ്പ്: 3.05 മീറ്റർ
 • ഷോട്ട് ഇടുന്നു (4 കിലോഗ്രാം): 4.88 മീറ്റർ
 • ത്രോ ബോൾ എറിയുന്നു: 14 മീറ്റർ
 • 200 മീറ്റർ റൺസ്: 36 സെക്കൻഡ്
 • ഷട്ടിൽ റേസ് (25 × 4 മീറ്റർ): 26 സെക്കൻഡ്
 • സ്കിപ്പിംഗ്  (ഒരു മിനിറ്റ്): 80 തവണ

പ്രായപരിധി:
 • കുറഞ്ഞത്: 18
 • പരമാവധി: 31

ശമ്പളം:
 • 22,200 / - 48,000 / - രൂപ

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം?
താത്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായവർക്ക് 2020 മെയ് 20 മുതൽ കേരള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 വിജ്ഞാപനത്തിനായി ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. കേരള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2020 ജൂൺ 24 (  2020 ജൂലൈ 15 വരെ നീട്ടി) വരെ. ചുവടെയുള്ള അറിയിപ്പ് PDF പരിശോധിക്കുക


തീയതി നീട്ടിയത്:

പ്രധാന ലിങ്കുകൾ

ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ

Click Here

ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് വനിതാ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ

Click Here

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

ജോബ് ന്യൂസ്-ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുക

Click Here


താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.