സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റിൽ ഒഴിവ് : അഞ്ചാം ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് അവസരം


തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വയംഭരണാധികാര സ്ഥാപനമായ സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ മാനേജർ, പാർടൈം സ്വീപ്പർ എന്നീ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സ്ഥിര നിയമനമായിരിക്കും.രണ്ട്ത സ്തികയിലും ഓരോ ഒഴിവുകൾ വീതമാണുള്ളത്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്ഹൈലൈറ്റുകൾ


 • ഓർഗനൈസേഷൻ : സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്
 • തസ്തികയുടെ പേര്: മാനേജർ,പാർടൈം സ്വീപ്പർ
 • ജോലിയുടെ തരം : കേരള സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ട്
 • ഒഴിവുകൾ :02
 • ശമ്പളം : 8,200-89,000/- രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • ജോലി സ്ഥലം : തിരുവനന്തപുരം - കേരളം
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി : ഓൺ ലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 01.04.2022
 • അവസാന തീയതി : 14.04.2022ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ: 
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 01.ഏപ്രിൽ 2022
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 14 ഏപ്രിൽ 2022


ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
 • മാനേജർ: 01
 • പാർടൈം സ്വീപ്പർ : 01

പ്രായപരിധി : 
 • മാനേജർ: 30-35 വയസ്സ്
 • പാർടൈം സ്വീപ്പർ : 35- വയസ്സിന് താഴെ


ശമ്പളം വിശദാംശങ്ങൾ : 
 • മാനേജർ: 45,800 - 89,000/- രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • പാർടൈം സ്വീപ്പർ : 8,200 - 13,340/-രൂപ (പ്രതിമാസം)

യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ :

മാനേജർ 
 • അംഗീകൃത സർവകലാശാല/സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ (ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്) എംബിഎ (ഫുൾ ടൈം), അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഒന്നാം ക്ലാസ് ബിരുദം. അടിസ്ഥാന മാനേജ്മെന്റ് തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ധാരണ, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫലപ്രദമായ പരസ്പര ആശയവിനിമയം, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വാക്കാലുള്ളതും രേഖാമൂലമുള്ളതുമായ കഴിവുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രവർത്തന പരിജ്ഞാനം.
 • കുറഞ്ഞത് 10 വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് യോഗ്യതാ പരിചയം, അതിൽ പ്രോജക്ട് മാനേജ്‌മെന്റിൽ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ പരിചയം.
പാർടൈം സ്വീപ്പർ 
 • അഞ്ചാംക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം പത്താംക്ലാസ് പാസായിരിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യംഅപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: 
മുകളിൽ കൊടുത്ത തസ്തികയിലേക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക യാണെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. 01.ഏപ്രിൽ 2022 മുതൽ 14 ഏപ്രിൽ 2022 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാവുന്നതാണ്


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.