കേരള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ വിജ്ഞാപനം


കേരള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലിയൻ റെഗുലർ വിംഗ്) ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ കേരളാ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.77 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്‌ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം


ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ
 • വകുപ്പ് : ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലിയൻ റെഗുലർ വിംഗ്
 • ജോലിയുടെ തരം : കേരള സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 466/2021
 • ഒഴിവുകൾ : 77
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • ശമ്പളം : 22,000 രൂപ - 48,000/- (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 30.10.2021
 • അവസാന തീയതി : 01.12.2021

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാന തീയതികൾ :
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 30 ഒക്ടോബർ 2021
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 01 ഡിസംബർ  2021

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
 • പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ : 77 ഒഴിവുകൾ 

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:
 • പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ : 22,000 രൂപ - 48,000/- (പ്രതിമാസം)പ്രായപരിധി:
 • 18-26. 02.01.1995 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ. 01.01.2003 (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു) അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ട്
പട്ടികജാതിക്കാർക്ക്/പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരും,മറ്റ് പിന്നോക്കക്കാർക്കും വയസ്സിളവുണ്ട്

യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ:.
 • SSLC അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായത്.

ശാരീരിക യോഗ്യതകൾ
 • Height ST Candidates  : 160.02cm 5’3″
 • Chest Measurement  : 81.28cm 32″
 • Chest Expansion  : 5.08 cm 2″
കണ്ണ് 

Near Vision
 • Right Eye: 0.5 Snellen
 • Left Eye: 0.5 Snellen
Distant Vision
 • Right Eye: 6/6
 • Left Eye: 6/6ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്

SL NO

ITEMS

MINIMUM STANDARD OF EFFICIENCY

1

100 METER RUN

14 SECONDS

2

HIGH JUMP

132.20 CM (4’.6”)

3

LONG JUMP

457.20 CM(15”)

4

PUTTING THE SHORT OF 7264 GRAMS

609.60 CM (20’)

5

THROWING THE CRICKET BALL

6096 CM ( 200’)

6

ROPE CLIMBING (ONLY WITH HANDS)

365.80 CM (12’)

7

PULL UPS OR CHINNING

8 TIMES

8

1500 METERS RUN

5 MINUTES AND 44 SECONDSഅപേക്ഷാ ഫീസ്:
 • കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ:
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ
 • ഡോക്യുമെന്റ് പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖംഅപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:

പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ന് യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. 30 ഒക്ടോബർ  2021 മുതൽ 01 ഡിസംബർ 2021വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.
 • കേരള പി‌.എസ്‌.സി. റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021 ലെ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക.
 • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സമർപ്പിക്കുക.
 • ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക
 • കേരള പി‌.എസ്‌.സി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
 • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഒറ്റ തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷകർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. .
 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം.
 • ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളുടെ അപേക്ഷിക്കുക അപ്ലൈ നൗ ക്ലിക്കുചെയ്യണം.
 • ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി എഴുത്തു പരീക്ഷ / ഒ‌.എം‌.ആർ / ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷകർ അവരുടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ വഴി പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനുള്ള കൺഫോർമേഷൻ സമർപ്പിക്കണം .
 • അത്തരം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്  മാത്രമേ ടെസ്റ്റ് തീയതി വരെയുള്ള അവസാന 15 ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുംസാധിക്കൂ

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ:
 • ഫോട്ടോ
 • ഒപ്പ്
 • എസ്.എസ്.എൽ.സി.
 • +2 (തുല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 • ബിരുദവും മറ്റ് ഉയർന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും
 • ഉയരം (CM)
 • ആധാർ കാർഡ്
 • മൊബൈൽ നമ്പർ
 • ഇമെയിൽ ഐഡി (ഓപ്ഷണൽ
 • ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.
 • ആധാർ കാർഡ് ഉള്ളവർ ആധാർ ഐ.ഡിയായി അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ചേർക്കണം.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.