പത്താം ക്ലാസ്സ് യോഗ്യതയുള്ളവർ ക്ക് മിൽമയിൽ സുവർണ്ണാവസരം - അറ്റൻഡർ ആവാം


മിൽമ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021:
വർക്കർ / പ്ലാന്റ് അറ്റൻഡർ ഗ്രേഡ് III ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കി. പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് പി‌എസ്‌സി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വർക്കർ  / പ്ലാന്റ് അറ്റൻഡർ ഗ്രേഡ് III  തസ്തിക കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് 03.04.2021 മുതൽ 05.05.2021 വരെ ഓൺ‌ലൈൻ വഴി തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ഓർഗനൈസേഷൻ

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ

പോസ്റ്റ്

വർക്കർ / പ്ലാന്റ് അറ്റൻഡർ ഗ്രേഡ് III

വകുപ്പ്

കേരള സഹകരണ മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്

തൊഴിൽ തരം

കേരള സർക്കാർ

കാറ്റഗറി നമ്പർ

66/2021

ഒഴിവുകൾ

24

ജോലിസ്ഥലം

കേരളം

ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്

ഓൺ‌ലൈൻ

അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക

10 ഏപ്രിൽ 2021

അവസാന തീയതി

04 മെയ് 2021യോഗ്യത:
 • SSLC അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ പാസ്.
കുറിപ്പ്: - ബിരുദധാരികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യതയില്ല.


ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
 • വർക്കർ  / പ്ലാന്റ് അറ്റൻഡർ ഗ്രേഡ് III : 24 (ഇരുപത്തിനാല്)

പ്രായപരിധി:
 • 18 - 40. 02/01/1981 നും 01/01/2003 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുത്തി) മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ.

മറ്റ് പിന്നോക്ക കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കും എസ്‌സി / എസ്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണ പ്രായപരിധി ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. (പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ‌ക്കായി ദയവായി പൊതു വ്യവസ്ഥകളുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ഖണ്ഡിക (2) കാണുക)

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:
 • തൊഴിലാളി / പ്ലാന്റ് അറ്റൻഡർ ഗ്രേഡ് III : പ്രതിമാസം 16500 - 38650 / - രൂപ

അപേക്ഷ ഫീസ്:
 • കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം?
നിങ്ങൾ‌ക്ക് താൽ‌പ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ‌, വർക്കർ‌ / പ്ലാന്റ് അറ്റൻഡർ‌ ഗ്രേഡ് III ന് നിങ്ങൾ‌ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ‌, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺ‌ലൈൻ‌ ലിങ്കിൽ‌ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. 2021 ഏപ്രിൽ 03 മുതൽ 2021 മെയ് 05 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ 

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here


താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം

➧ കേരള പി‌എസ്‌സി ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ:

ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ:
 1. ഫോട്ടോ
 2. ഒപ്പ് (Sign)
 3. എസ്.എസ്.എൽ.സി.
 4. +2 (തുല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 5. ഡിഗ്രിയും മറ്റ് ഉയർന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും
 6. ഉയരം CM- ൽ
 7. ആധാർ കാർഡ്
 8. മൊബൈൽ നമ്പർ
 9. ഇമെയിൽ ഐഡി (ഓപ്ഷണൽ)

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.