പത്താം ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആവാം - NCA നിയമനം


കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021: പോലീസ് (ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലി യൻ റഗുലർ വിങ്) ഡിപാർട്ട്മെൻ്റിൽ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പോസ്റ്റിലേ ക്ക് യോഗ്യരായ മുസ്ലിം ഉദ്യോഗാർത്ഥി കളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേരള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കി. പത്താം യോഗ്യതയുള്ള യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് പി‌എസ്‌സി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് 15.03.2021 മുതൽ 21.04.2021 വരെ ഓൺ‌ലൈൻ വഴി തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ഓർഗനൈസേഷൻ

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ

പോസ്റ്റ്

കേരള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ

തൊഴിൽ തരം

കേരള സർക്കാർ

ഒഴിവുകൾ

05

ജോലിസ്ഥലം

കേരളം

ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്

ഓൺ‌ലൈൻ

അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക

 15 മാർച്ച്  2021

അവസാന തീയതി

21 ഏപ്രിൽ 2021


യോഗ്യത:
 • SSLC അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ പാസ്

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
 • പോലീസ് (ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലിയൻ റെഗുലർ വിംഗ്): 05

പ്രായപരിധി:
 • 18 –29. 02.01.1992 നും 01.01.2003 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ) ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യത. മുൻ സൈനികർക്ക് 41 വയസ്സ് വരെ പ്രായപരിധി ഉണ്ട്.

ശാരീരിക കാര്യക്ഷമത (മിനിമം മാനദണ്ഡങ്ങൾ)
 • 100 മീറ്റർ ഓട്ടം: 14 സെക്കൻഡ്
 • ഹൈജമ്പ്: 132.20 സെ.മീ (4’6 ”)
 • ലോംഗ്ജമ്പ്: 457.20 സെ.മീ (15 ’)
 • ഷോട്ട് ഇടുന്നു (7264 ഗ്രാം): 609.60 സെ.മീ (20 ’)
 • ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ എറിയുന്നു: 6096 സെ.മീ (200 ’)
 • കയറു കയറ്റം (കൈകൊണ്ട് മാത്രം): 365.80 സെ.മീ (12 ’)
 • പുൾ-അപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നിംഗ്: 8 തവണ
 • 1500 മീറ്റർ ഓട്ടം: 05 മിനിറ്റ് & 44 സെക്കൻഡ്

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:
 • പോലീസ് (ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലിയൻ റെഗുലർ വിംഗ്) : 22,200 - 48,000 രൂപ

അപേക്ഷ ഫീസ്:
 • കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം?
നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കേരള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന് നിങ്ങൾ യോഗ്യരാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന അപേക്ഷാ ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 2021 മാർച്ച് 15 മുതൽ 2021 ഏപ്രിൽ 21 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

പ്രധാന ലിങ്കുകൾ

Official Notification

Click Here

Apply Online

Click Here

Official Website

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ 

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം

➧ കേരള പി‌എസ്‌സി ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ:

ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ:
 1. ഫോട്ടോ
 2. ഒപ്പ് (Sign)
 3. എസ്.എസ്.എൽ.സി.
 4. +2 (തുല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 5. ഡിഗ്രിയും മറ്റ് ഉയർന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും
 6. ഉയരം CM- ൽ
 7. ആധാർ കാർഡ്
 8. മൊബൈൽ നമ്പർ
 9. ഇമെയിൽ ഐഡി (ഓപ്ഷണൽ)

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.