തിരുവനന്തപുരം പേരൂര്‍ക്കട ജില്ലാ മാതൃകാ ആശുപത്രിയില്‍ ഇ.സി.ജി ടെക്നീഷ്യന്‍ തസ്തികയില്‍ എച്ച്.എം.സി മുഖേന ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമനം നടത്തും. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ച ഇ.സി.ജി ടെക്നീഷ്യന്‍ കോഴ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം

താത്പര്യമുളളവര്‍ 24ന് വൈകിട്ട് മൂന്നിനു മുമ്പ് അപേക്ഷയും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകര്‍പ്പും ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കണം. 25ന് രാവിലെ 10.30 മുതല്‍ കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടക്കും. കൂടിക്കാഴ്ച സമയത്ത് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസല്‍ ഹാജരാക്കണം. 

For Latest Jobs

Click Here

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ 

Click Here

Join Job News-Telegram Group

Click Here