കേരളസർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അറ്റന്‍ഡര്‍, ഡാറ്റ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ ഒഴിവുകളിലേക്ക് താത്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ വായിക്കാം:

പത്തനംതിട്ട ജനറല്‍ ആശുപതിയില്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ അറ്റന്‍ഡര്‍ ഒഴിവുകള്‍തിരുവല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ അറ്റന്‍ഡര്‍ ഒഴിവുകള്‍

റാന്നിയിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അറ്റന്‍ഡര്‍ ഒഴിവുകള്‍
ആരോഗ്യ കേരളത്തില്‍ ഡാറ്റ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ ആവാം


ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്

Click Here

For Latest Jobs

Click Here

ജോബ് ന്യൂസ്-ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുക

Click Here