എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആഗസ്റ്റ് വരെ പുതുക്കാം

2020 ജനുവരി മുതൽ 2020 മെയ് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കേണ്ടവർക്ക് 2020 ആഗസ്റ്റ് വരെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കാൻ അനുമതി.
നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിൽ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടും രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കാം.

കോവിഡ്-19 രോഗ വ്യാപന പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലോക്ക് ഡൗൺ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകൾ മുഖേനയുള്ള സേവനങ്ങൾക്ക് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന രജിസ്‌ട്രേഷൻ, പുതുക്കൽ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഡീഷൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഓൺലൈനായി നടത്താം.

രജിസ്‌ട്രേഷൻ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചേർക്കൽ, തൊഴിൽ പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചേർക്കൽ എന്നിവയും മുഖേന ഓൺലൈനായി നിർവ്വഹിക്കാം.

ഓൺലൈൻ പുതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Online Renewal : Click Here

പുതുക്കൽ ഓൺലൈനായി നിർവ്വഹിച്ചവർ പിന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പോകേണ്ടതില്ല. പ്രിൻറ് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചാൽ മതി

രജിസ്‌ട്രേഷൻ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചേർക്കൽ, തൊഴിൽ പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചേർക്കൽ ഓൺലൈൻ ചെയ്തവർ അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അതത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിൽ 2020 ആഗസ്റ്റ് 27 നകം പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയാൽ മതി.

2019 ഡിസംബർ 20 നു ശേഷം ജോലിയിൽ നിന്നു നിയമാനുസൃതം വിടുതൽ ചെയ്യപ്പെട്ട് ഡിസ്ചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2020 ആഗസ്റ്റ് 27 വരെ സീനിയോരിറ്റി നിലനിർത്തി വിടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചേർത്ത് നൽകും.

Helpline telephone no.s (10:00 AM to 5:00 PM)
 • Trivandrum : +91 8086363600 
 • Kollam : +91 9447588187 
 • Pathanamthitta : +91 7025714308 
 • Alappuzha : +91 9744291778 
 • Kottayam : +91 9947799797 
 • Idukki : +91 9605860819 
 • Ernakulam : +91 9400239551 
 • Thrissur : +91 8301040684 
 • Malappuram : +91 9895735152 
 • Palakkad : +91 8304859398 
 • Kozhikode : +91 9048331127 
 • Wayanad : +91 8113939950 
 • Kannur : +91 9497606298 
 • Kasargod : +91 9747280634 
 • Employment Directorate :+91 4712301249