എൻ‌.ബി.ടി ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020 - പിആർ അസിസ്റ്റന്റ്, കൺസൾട്ടന്റ്, അഡ്മിൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒഴിവുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

എൻ‌ബി‌ടി ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020: നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് (എൻ‌ബിടി) യോഗ്യതയുള്ള അപേക്ഷകരെ പിആർ അസിസ്റ്റന്റ്, കൺസൾട്ടൻറ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, അഡ്മിൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, മാർക്കറ്റിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് 05 ഒഴിവുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഇനിപ്പറയുന്ന പരാമർശ വിലാസത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് അപേക്ഷകർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2020 ഏപ്രിൽ 13 ആണ്.

ഓർഗനൈസേഷൻ
നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഇന്ത്യ
പോസ്റ്റ്
പിആർ അസിസ്റ്റന്റ്, കൺസൾട്ടന്റ്, അഡ്മിൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്
തൊഴിൽ തരം
കേന്ദ്ര സർക്കാർ
ഒഴിവുകൾ
05
ജോലിസ്ഥലം
ന്യൂഡൽഹി
ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്
ഓൺ‌ലൈൻ
അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക
27 മാർച്ച് 2020
അവസാന തീയതി
14 ഏപ്രിൽ 2020

യോഗ്യത:

1. പിആർ അസിസ്റ്റന്റ്
 • അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ജേണലിസം / മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ബിരുദം / ഡിപ്ലോമ
2. കൺസൾട്ടന്റ് (സ്ഥാപനം)
 • സെക്ഷൻ ഓഫീസറും അതിനുമുകളിലുള്ളവരും കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിന്ന്. / സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് പത്തുവർഷത്തെ പരിചയമുള്ള സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
3. പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്
 • മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നുവർഷത്തെ തത്തുല്യമായ അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജിക്ക് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷം ബിരുദം. പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമ.
4. അഡ്മിൻ. എക്സിക്യൂട്ടീവ്
 • അപേക്ഷകർ പ്രശസ്ത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന്ബി രുദധാരികളായിരിക്കണം
5. മാർക്കറ്റിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്
 • അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
 • പിആർ അസിസ്റ്റന്റ് : 01
 • കൺസൾട്ടന്റ് (സ്ഥാപനം) : 01
 • പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് : 01
 • അഡ്മിൻ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് : 01
 • മാർക്കറ്റിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് : 01

ശമ്പളം:
 • 30,000- 45,000 രൂപ

പ്രായപരിധി:
 • പിആർ അസിസ്റ്റന്റ് : 45 വയസ്സ്
 • കൺസൾട്ടന്റ് (സ്ഥാപനം) : 65 വയസ്സ്
 • പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് : 45 വയസ്സ്
 • അഡ്മിൻ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് : 45 വയസ്സ്
 • മാർക്കറ്റിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് : 45 വയസ്സ്

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം?
അപേക്ഷകർ ഇ-മെയിൽ വഴി മാത്രം അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. പോസ്റ്റുചെയ്യരുത്. ഇ-മെയിലിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ പറയണം: ______________ പോസ്റ്റിനായുള്ള അപേക്ഷ. കവറിംഗ് കുറിപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (എസ്റ്റേറ്റ് & അഡ്മിൻ), നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ്, ഇന്ത്യ, ന്യൂഡൽഹി -110070 എന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടണം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2020 ഏപ്രിൽ 13 ആണ്.

കുറിപ്പ്:
 • എല്ലാ പ്രസക്തമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ഡിഗ്രികൾ, അംഗീകാരപത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി സ്കാൻ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളായി അറ്റാച്ചുചെയ്യണം, 
 • കൂടാതെ ഒറിജിനലുകൾ അഭിമുഖം നടത്തുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതും ചേരുന്ന സമയത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുമാണ്.
 • പാസ്‌പോർട്ട് വലുപ്പമുള്ള ഫോട്ടോ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ സ്ഥാപിക്കണം.(ഒന്ന്)
 • അപൂർണ്ണമായ അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കപ്പെടും.

പ്രധാന ലിങ്കുകൾ:

ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് : Click

അപേക്ഷാ ഫോറം : Click


തൽപര്യമുള്ളവർക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം