ഇന്ത്യൻ ആർമി ടി ഇ എസ് 43. ഓൺലൈൻ ഫോം 2019


Join Indian Army (ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ) അടുത്തിടെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ടെക്നിക്കൽ എൻട്രി 10 + 2 സ്കീം ടെസ് 43 റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2019 തസ്തികയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് .താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കുക .


 • ഓർഗനൈസേഷൻ : ഇന്ത്യൻ ആർമി ടിഇഎസ് 43
 •  ഒഴിവ്: 90
 •  സ്ഥാനം : ന്യൂഡൽഹി 
 • അവസാന തീയതി : 2019 നവംബർ 13

യോഗ്യത:
 • പിസിഎം സ്ട്രീമിൽ 70% മാർക്കോടെ 10 + 2 (ഇന്റർമീഡിയറ്റ്) പരീക്ഷ പാസായവർ (ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്. )
 • അവിവാഹിതരായ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒഴിവിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളൂ

പ്രായപരിധി
 • കുറഞ്ഞ പ്രായം: 16 വയസ്സ് 06 മാസം 
 •  02/01/2001  മുമ്പ് ജനിക്കരുത്
 • പരമാവധി പ്രായം: 19 വർഷം 06 മാസം
 • 01/01/2004 ശേഷം ജനിക്കരുത്
 •  നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രായപരിധി അധികമാണ്.

അപേക്ഷ ഫീസ്
 • ജനറൽ, ഒ‌ബി‌സി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ : Rs. 0 / - 
 • എസ്‌സി, എസ്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ : Rs. 0 / -


അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം?

താത്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായവർക്ക് 2019 നവംബർ 13-നോ അതിനുമുമ്പോ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്


താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൂർണ്ണ അറിയിപ്പ് വായിക്കാം

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.